| کـافه ی مُسـابقـه | هیچـیـــ تـوی مسابقـه مون شرکـت کنینــ همینــــــ ^-^ http://hasticlub.mihanblog.com 2018-10-16T03:44:55+01:00 text/html 2017-08-30T18:00:33+01:00 hasticlub.mihanblog.com Hanayo Kouzomi مرحله دوم گروه هستی http://hasticlub.mihanblog.com/post/5 <img class="irc_mi" src="http://www.islandsviaggi.it/wp-content/uploads/2017/03/Small-2020.jpg" style="margin-top: 0px;" alt="Related image" height="422" width="634"><br><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Koodak">سلام سلام <br>به مرحله دوم ولکام<br>ببخشید یکذره تاخیر داشت<br>خوب.. حالا موضوع<br>دخی با کتاب زیر برج ایفل<br>نکات مثبت:سر سبز.کتاب.برج ایفل.لباس .موهای باز.صورتش پیدا نباشه<br>نکات منفی:آدرس.کیفیت.برج ایفل توش نباشه<br>(نمیدونم چرا همش به کتاب گیر دادم)<br>منتظرتونم<br>اوه..داشت یادم میرفت پانیذ جونن حذف شد <br>و مهلت تا پس فردا</font><br></div> text/html 2017-08-24T05:45:02+01:00 hasticlub.mihanblog.com Hanayo Kouzomi این رسمش نیست http://hasticlub.mihanblog.com/post/4 <div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="4">این واقعا رسمش نیست</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="4">مگه ما بیکاریم که شما در مسابقات شرکت کنید بعد بهتونم پیام میدیم باید بیایم التماستون کنیم تا عکس بدین</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="4">اگه بخوادداینجوری پیش بره فقط گروه من باید عکس بده</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="4">روی صحبتم با شما گروه هلیاست&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="4">بنده خدا عکس گذاشته بعد شما اینجوری میکنین</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="4">من تا فردا صبر میکنم ببینم عکس میدین یا نه&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="4">اگه دادین که هیچی</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="4">اگه ندادین&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="4">همتون حذف میشید و منو هلیا فقط بر گروه خودم نظارت میکنیم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="4">همــــــین&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="4">برین برای خودتون تاسف بخورید</font></div> text/html 2017-08-17T08:23:45+01:00 hasticlub.mihanblog.com нεℓïa ♥ مرحله اول گروه هلیا diamond girls club http://hasticlub.mihanblog.com/post/3 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8303777900/Capture.PNG" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="3">سلــام سلــام خوبین؟</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/4.gif">&nbsp;<font size="3">به مرحله ی اول بسی خوش اومدین</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">موضوع مرحله ی اولمون، دخی با موهای موج داره ( مثل عکس )</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">نکات مثبت : موی قهوه ای ، لب دریا ، قو ، روی چوب وایساده باشه ، گل سر داشته باشه</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">پیرهن پوشیده باشه ، لباساش سِت باشن ، آرایش ملایم ، کیفیت عالی ، نگاهش به دوربین نباشه</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">( اووووه چقدر نکات مثبت! برید حالشو ببرید )</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">نکات منفی: پس زمینه ی بد ، دختر کوچیک باشه ، کیفیت بد ، آدرس</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">مهلت: سه روز دیگه</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">منتظر عکسای خوشگلتونممم ♥♥</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div> text/html 2017-08-15T11:54:34+01:00 hasticlub.mihanblog.com Hanayo Kouzomi مرحله اول گروه هستی love live club http://hasticlub.mihanblog.com/post/2 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8303584184/asian_girl_sit_at_swing_white_dress_books_4K_wallpaper.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">سلام سلام&nbsp;</div><div style="text-align: center;">مرحله اولو آوردم&nbsp;</div><div style="text-align: center;">موضوع :دختری که روی تاب نشسته باشه&nbsp;</div><div style="text-align: center;">نکات مثبت:کتاب کنارش باشه .موهاش باز باشه.تو طبیعت باشه.لباس زیباا.جواهرات</div><div style="text-align: center;">نکات منفی:آدرس داشته باشه . بی کیفیت تو طبیعت نباشه مصنوعی باشه</div><div style="text-align: center;">مهلت تا ۳روز دیگه&nbsp;</div><div style="text-align: center;">عکساتون ادامست</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2017-08-05T19:19:23+01:00 hasticlub.mihanblog.com Hanayo Kouzomi پسـpostـت ثـابـت http://hasticlub.mihanblog.com/post/1 <div align="center"><font size="4">ظرفیت تکمیل</font></div><div align="center"><font size="4"><br></font></div><div align="center"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8301375034/bloggif_59746a61b0971.jpeg" alt=""><font size="4"><br></font><span style="font-size: large;"><br></span></div><div align="center"><img src="http://gazo.emoji7.jp/img/03sbu_220230/%E4%B9%99%E5%A5%B3_m.gif" alt="乙女 のデコメ絵文字">&nbsp;<span style="font-size: large;">هــhiــای&nbsp;</span><img src="http://gazo.emoji7.jp/img/03sbu_220230/%E4%B9%99%E5%A5%B3_m.gif" alt="乙女 のデコメ絵文字"></div><div align="center"><font size="4"><br></font><img src="http://gazo.emoji7.jp/img/03sbu_220230/%E4%B9%99%E5%A5%B3_m.gif" alt="乙女 のデコメ絵文字">&nbsp;<font size="4"><font face="Mihan-Yekan">خـــوبـین؟&nbsp;</font></font><img src="http://gazo.emoji7.jp/img/03sbu_220230/%E4%B9%99%E5%A5%B3_m.gif" alt="乙女 のデコメ絵文字"><font size="4"><font face="Mihan-Yekan"><br></font></font><img src="http://gazo.emoji7.jp/img/03sbu_220230/%E4%B9%99%E5%A5%B3_m.gif" alt="乙女 のデコメ絵文字">&nbsp;<font size="4"><font face="Mihan-Yekan">خــokــب&nbsp;</font></font><img src="http://gazo.emoji7.jp/img/03sbu_220230/%E4%B9%99%E5%A5%B3_m.gif" alt="乙女 のデコメ絵文字"></div><div align="center"></div><div align="center"><img src="http://gazo.emoji7.jp/img/03sbu_220230/%E4%B9%99%E5%A5%B3_m.gif" alt="乙女 のデコメ絵文字">&nbsp;<font size="4"><font><font>مسابقات</font></font><font face="Mihan-Yekan"> اینجـــآ بــا همه جا فرق داره&nbsp;</font></font><img src="http://gazo.emoji7.jp/img/03sbu_220230/%E4%B9%99%E5%A5%B3_m.gif" alt="乙女 のデコメ絵文字"><font size="4"><br></font><img src="http://gazo.emoji7.jp/img/03sbu_220230/%E4%B9%99%E5%A5%B3_m.gif" alt="乙女 のデコメ絵文字"><font size="4"><font face="Mihan-Yekan">&nbsp;به خاطر چــــی؟؟&nbsp;</font></font><img src="http://gazo.emoji7.jp/img/03sbu_220230/%E4%B9%99%E5%A5%B3_m.gif" alt="乙女 のデコメ絵文字"><font size="4"><br></font><img src="http://gazo.emoji7.jp/img/03sbu_220230/%E4%B9%99%E5%A5%B3_m.gif" alt="乙女 のデコメ絵文字">&nbsp;<font size="4"><font face="Mihan-Yekan">به خاطر اینکه :&nbsp;</font></font><img src="http://gazo.emoji7.jp/img/03sbu_220230/%E4%B9%99%E5%A5%B3_m.gif" alt="乙女 のデコメ絵文字"><font size="4"><br></font><img src="http://gazo.emoji7.jp/img/03sbu_220230/%E4%B9%99%E5%A5%B3_m.gif" alt="乙女 のデコメ絵文字">&nbsp;<font size="4"><font face="Mihan-Yekan">نکته اول :اول از همه به دو گروه 5 نفری تقسیم می شین&nbsp;</font></font><img src="http://gazo.emoji7.jp/img/03sbu_220230/%E4%B9%99%E5%A5%B3_m.gif" alt="乙女 のデコメ絵文字"><font size="4"><br></font><img src="http://gazo.emoji7.jp/img/03sbu_220230/%E4%B9%99%E5%A5%B3_m.gif" alt="乙女 のデコメ絵文字">&nbsp;<font size="4"><font face="Mihan-Yekan">که با مدیریت مـــــن (هستی) و هلــیا است (منظور این نیست که بهتون کمک کنیم و پارتی بازی فقط نمره میدیم)&nbsp;</font></font><img src="http://gazo.emoji7.jp/img/03sbu_220230/%E4%B9%99%E5%A5%B3_m.gif" alt="乙女 のデコメ絵文字"><font size="4"><br></font><img src="http://gazo.emoji7.jp/img/03sbu_220230/%E4%B9%99%E5%A5%B3_m.gif" alt="乙女 のデコメ絵文字"><font size="4"><font face="Mihan-Yekan">&nbsp;و بعد از هر گروه یـــoneـــک نفر به فینال میرن و بین این دو نفر یک نفر برنده خواهد شد. هر مرحله یه حذفی داریم و کمک هم نداریم.&nbsp;</font></font><img src="http://gazo.emoji7.jp/img/03sbu_220230/%E4%B9%99%E5%A5%B3_m.gif" alt="乙女 のデコメ絵文字"><font size="4"><br></font><img src="http://gazo.emoji7.jp/img/03sbu_220230/%E4%B9%99%E5%A5%B3_m.gif" alt="乙女 のデコメ絵文字">&nbsp;<font size="4"><font face="Mihan-Yekan">برای مرحله ی اول امتیاز همون مرحله و برای مراحل بالا تر مجموع نمرات حساب میشه&nbsp;</font></font><img src="http://gazo.emoji7.jp/img/03sbu_220230/%E4%B9%99%E5%A5%B3_m.gif" alt="乙女 のデコメ絵文字"><font size="4"><br></font><img src="http://gazo.emoji7.jp/img/03sbu_220230/%E4%B9%99%E5%A5%B3_m.gif" alt="乙女 のデコメ絵文字">&nbsp;<font size="4"><font face="Mihan-Yekan">نکته دوم:به خاطر این که هر مرحله حذفی داریم سعی میکنیم مسابقه رو آسون تر کنیم.</font></font><img src="http://gazo.emoji7.jp/img/03sbu_220230/%E4%B9%99%E5%A5%B3_m.gif" alt="乙女 のデコメ絵文字"><font size="4"><br></font><img src="http://gazo.emoji7.jp/img/03sbu_220230/%E4%B9%99%E5%A5%B3_m.gif" alt="乙女 のデコメ絵文字">&nbsp;<font size="4"><font face="Mihan-Yekan">و یک نکته ی خیلی خوشحال کننده :&nbsp;</font></font><img src="http://gazo.emoji7.jp/img/03sbu_220230/%E4%B9%99%E5%A5%B3_m.gif" alt="乙女 のデコメ絵文字"><font size="4"><br></font><img src="http://gazo.emoji7.jp/img/03sbu_220230/%E4%B9%99%E5%A5%B3_m.gif" alt="乙女 のデコメ絵文字">&nbsp;<font size="4"><font face="Mihan-Yekan">به هر 10 نفر شرکت کنندگان جوایز داده میشه.&nbsp;</font></font><img src="http://gazo.emoji7.jp/img/03sbu_220230/%E4%B9%99%E5%A5%B3_m.gif" alt="乙女 のデコメ絵文字"><font size="4"><br></font><img src="http://gazo.emoji7.jp/img/03sbu_220230/%E4%B9%99%E5%A5%B3_m.gif" alt="乙女 のデコメ絵文字">&nbsp;<font size="4"><font face="Mihan-Yekan">راستیـــ..&nbsp;</font></font><img src="http://gazo.emoji7.jp/img/03sbu_220230/%E4%B9%99%E5%A5%B3_m.gif" alt="乙女 のデコメ絵文字"><font size="4"><br></font><img src="http://gazo.emoji7.jp/img/03sbu_220230/%E4%B9%99%E5%A5%B3_m.gif" alt="乙女 のデコメ絵文字">&nbsp;<font size="4"><font face="Mihan-Yekan">لازم به ذکره که هر موضوع چند امتیاز داره و یه چیز دیگهـــ...اینکه موضوعاتی که بتون میدیم آزادن!&nbsp;</font></font><img src="http://gazo.emoji7.jp/img/03sbu_220230/%E4%B9%99%E5%A5%B3_m.gif" alt="乙女 のデコメ絵文字"><font size="4"><br></font><img src="http://gazo.emoji7.jp/img/03sbu_220230/%E4%B9%99%E5%A5%B3_m.gif" alt="乙女 のデコメ絵文字">&nbsp;<font size="4"><font face="Mihan-Yekan">یعنی مثلا امکان داره یه بار از دختر غیر کره ای یا کره ای بدیم ولی در مسابقه ی اول اینطوره. در مسابقات بعدی کد نویسی و انیمه و..میتونه وجود داشته باشه&nbsp;</font></font><img src="http://gazo.emoji7.jp/img/03sbu_220230/%E4%B9%99%E5%A5%B3_m.gif" alt="乙女 のデコメ絵文字"><font size="4"><br></font><img src="http://gazo.emoji7.jp/img/03sbu_220230/%E4%B9%99%E5%A5%B3_m.gif" alt="乙女 のデコメ絵文字">&nbsp;<font size="4"><font face="Mihan-Yekan">اینم بنرمون:&nbsp;</font></font><img src="http://gazo.emoji7.jp/img/03sbu_220230/%E4%B9%99%E5%A5%B3_m.gif" alt="乙女 のデコメ絵文字"><font size="4"><br><br><br><br><br><br></font><img src="http://gazo.emoji7.jp/img/03sbu_220230/%E4%B9%99%E5%A5%B3_m.gif" alt="乙女 のデコメ絵文字">&nbsp;<font size="4"><font face="Mihan-Yekan">اینم جدول شرکت کنندگان(به صورت عکس):&nbsp;</font></font><img src="http://gazo.emoji7.jp/img/03sbu_220230/%E4%B9%99%E5%A5%B3_m.gif" alt="乙女 のデコメ絵文字"><font size="4"><br></font><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8302926976/Negar_%DB%B0%DB%B8%DB%B0%DB%B8%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B7_%DB%B1%DB%B3%DB%B0%DB%B4%DB%B0%DB%B4.png" alt=""><font size="4"><br><br><br><br></font><img src="http://gazo.emoji7.jp/img/03sbu_220230/%E4%B9%99%E5%A5%B3_m.gif" alt="乙女 のデコメ絵文字">&nbsp;<font size="4"><font face="Mihan-Yekan">لوگوی گروه من love live:&nbsp;</font></font><img src="http://gazo.emoji7.jp/img/03sbu_220230/%E4%B9%99%E5%A5%B3_m.gif" alt="乙女 のデコメ絵文字"><font size="4"><br></font><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8302926784/Negar_%DB%B0%DB%B5%DB%B0%DB%B8%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B7_%DB%B1%DB%B3%DB%B0%DB%B0%DB%B0%DB%B6.png" alt=""><font size="4"><br><br><br><br></font><img src="http://gazo.emoji7.jp/img/03sbu_220230/%E4%B9%99%E5%A5%B3_m.gif" alt="乙女 のデコメ絵文字">&nbsp;<font size="4"><font face="Mihan-Yekan">لوگوی گروه هلیا: ( دختران الماسی )&nbsp;</font></font><img src="http://gazo.emoji7.jp/img/03sbu_220230/%E4%B9%99%E5%A5%B3_m.gif" alt="乙女 のデコメ絵文字"><font size="4"><br><br></font><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8303372592/Vintage_Floral_Wreath_2400px.png" alt=""><font size="4"><br><br></font><img src="http://gazo.emoji7.jp/img/03sbu_220230/%E4%B9%99%E5%A5%B3_m.gif" alt="乙女 のデコメ絵文字">&nbsp;<font size="4"><font face="Mihan-Yekan">همینــــ... توی مسابقاتمون شرکت کنین&nbsp;</font></font><img src="http://gazo.emoji7.jp/img/03sbu_220230/%E4%B9%99%E5%A5%B3_m.gif" alt="乙女 のデコメ絵文字"><font size="4"><br></font><img src="http://gazo.emoji7.jp/img/03sbu_220230/%E4%B9%99%E5%A5%B3_m.gif" alt="乙女 のデコメ絵文字">&nbsp;<font size="4"><font face="Mihan-Yekan">بـــــbyeــــای&nbsp;</font></font><img src="http://gazo.emoji7.jp/img/03sbu_220230/%E4%B9%99%E5%A5%B3_m.gif" alt="乙女 のデコメ絵文字"></div>